Lékaře si člověk musí umět vybrat. Jak na to?

Otázka, kterou si v jistém věku začne téměř každý. Ať chceme nebo ne, jednoho dne se pravděpodobně staneme pravidelnými návštěvníky ordinací různých specialistů v bílých pláštích. Jako pacienti bychom se měli připravit ještě předtím, než začneme aktivně řešit nějaké onemocnění.

Jaký by měl být můj lékař?

Lékař by měl být odborník na místě. Měl by být trpělivý, empatický, a měl by mít na pacienta dostatek času. Takové očekávání má většina pacientů. Skutečnost je bohužel taková, že v čekárně ambulance strávíme mnohonásobně více času, než v samotné ambulanci, přístup lékařů se nám zdá neosobní a naše vlastní diagnóza je pro nás více španělskou vesnicí, než částkou užitečných informací, protože lékaři nám o ní mluví odborným jazykem. Základem dlouhého a pevného zdraví je přitom důsledná prevence, k níž patří i pravidelné návštěvy lékaře, který (i díky nim) dlouhodobě zná náš zdravotní stav.

Co říká Evropská charta?

Podle Evropské charty patří mezi základní práva pacienta i právo svobodného výběru. Znamená to, že každý jednotlivec má právo svobodně si vybrat z různých léčebných metod a poskytovatelů a patří sem i právo na svobodný výběr lékaře. Toto právo můžeme uplatňovat i při výběru odborného lékaře. Právní vztah mezi lékařem nebo zdravotnickým zařízením a osobou, které se zdravotní péče poskytuje, vzniká na základě dohody o poskytování zdravotní péče. Ještě než ji uzavřeme, bychom se však měli stát (kvůli vlastní spokojenosti) aktivními tvůrci dobrého vztahu lékař – pacient. Pro samotné lékaře by to měla být také výzva. Tedy jak v co nejširší míře naplňovat očekávání pacientů, kteří se v nemocničních prostorách cítí lidsky bezbranní a zranitelní, protože do rukou odborníků vkládají to nejcennější, co mají – zdraví.

Čeho si při výběru všimnout?

Při volbě zdravotnického zařízení je vhodné posoudit jeho dostupnost od místa našeho bydliště (např. způsob dopravy, pokud je ORL Košice či jiná ordinace příliš daleko). Mnoho informací lze zjistit také prostřednictvím internetu. Později, při osobní návštěvě, již poznáme systém objednávání, dobu čekání na vyšetření, úroveň přístupu zdravotnického personálu, čistotu a komfort prostředí. Dalším krokem je volba lékaře. Z praktického hlediska si nejprve ověřme, zda má lékař smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ve které jste registrováni. Podle psychologů na pacienta působí pozitivně (kromě odbornosti) i lidský přístup a autorita lékaře. Pravdivost, empatie, porozumění, zájem o to, co pacient prožívá, jsou ale často úroveň kvality, které před samotnou volbou lékaře tak snadno neodhadneme. Proto bychom se měli řídit radami a doporučeními rodinných příslušníků, přátel, či dobrých známých, a přihlížet také k hodnocení lékaře pacienty na internetu. Pokud vám někdo z blízkého okolí řekne, že právě tento oční lékař Nitra je správnou volbou, ověřte si jeho slova také online.

Publikováno: 22. 08. 2022

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Rozsypalová